25/10/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 21

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 21

Bài 1:

a) Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
.....................................................................................................................
b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
.....................................................................................................................
c) Viết tiếp 3 số vào dãy:
19, 16, 13, ......., ........., .........

Bài 2:

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ...............
Điền số thích hợp vào ô trống:
toan lop 2

Bài 3:

a. Em học bài lúc 7 giờ tối. Lúc đó là ..................giờ trong ngày.
b. Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là 17. Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày..............

Bài 4:

An và Bình chia nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11.
Vậy An đã lấy ....... nhãn vở
Bình đã lấy ........ nhãn vở

Bài 5:

Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 21

0 nhận xét:

Đăng nhận xét