30/10/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 22

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 22

Bài 1:

1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là:........................................
2, Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8:................
3, Tìm 2 số có tích bằng 12 và số bé bằng 1/3 số lớn: Hai số đó là:..............

Bài 2:

1, Điền số thích hợp vào ô trống
toan lop 2 nang cao
2, Tìm x biết: 38 < x + 31 - 6 < 44
3, Điền số thích hợp vào chỗ ...:
...2 - 3... = 17 ; 32 - 1... < 52 - 38 .

Bài 3:

1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 5 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có … đôi tai thỏ, … chân thỏ
2, Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Lan 2 cái. Nga có nhiều hơn Mai nhưng ít hơn Lan. Hỏi ba bạn có bao nhiêu bút chì?

Bài 4: Hình vẽ dưới đây có:

toan lop 2 nang cao
.............. hình tam giác
.............. hình tứ giác
Tên các hình tứ giác là:...................
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 22

0 nhận xét:

Đăng nhận xét