13/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 29

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 29

Bài 1: Cho các số 1, 0, 4

a) Viết các số có 2 chữ số từ các chữ số trên.
b) Xếp các số vừa viết được theo thứ tự bé dần.

Bài 2:Điền dấu +, - vào chỗ … :

a) 11… 2… 9 … 10 = 10
b) 18 … 9… 3 … 5 = 1

Bài 3:

Điền các số vào ô trống sao cho tổng 3 ô liền nhau bằng 70.
toan lop 2 nang cao

Bài 4: Khoanh tròn vào các số có thể điền vào chỗ … :

17 + 5< 7 + … + 5 < 90 – 65
Các số là : 10, 11, 12, 13.

Bài 5:

a/ Tìm x
X + 15 = 39 + 41
b/ Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số.Tìm số bị trừ.

Bài 6: 

Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giồng nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.

toan lop 2 nang cao
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 29

0 nhận xét:

Đăng nhận xét