15/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 30

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 30

Bài 1:

1/ Cho các số : 3,0,5,2
a/ lập các số có hai chữ số khác nhau: ...
b/Tính tổng các số chẵn chục vừa lập được ở trên: ...
2/ Điền các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở ba ô liền nhau đều bằng 100

Bài 2:

1/ Tìm x biết x là số có một chữ số.
a/ 2 + x > 8 b/ 7 – x < 3
2/ Điền số vào chỗ chấm.
a/ 4 x .... = 32
b/ .... : 2 + .... = 36
c/ 17 < .... x 2 < 19

Bài 3:

Dũng có 18 viên bi gồm các loại: xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại có 4 viên, còn lại là bi vàng. Hỏi Dũng có mấy viên bi vàng ?

Bài 4:

Thứ hai tuần này là ngày 12 tháng 3 vậy
a/ Thứ hai tuần sau là ngày mấy?
b/ Thứ hai tuần trước là ngày mấy ?

Bài 5:

Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có một hình chữ nhật và 4 hình tam giác.
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 30

0 nhận xét:

Đăng nhận xét