05/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 25

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 25

Bài 1:

1. Cho các số 0; 2; 4
a) Lập các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:..................................
b) Trong các số vừa lập được có số tròn chục nhỏ nhất là: ..............................
c) Viết số đó thành tích của hai thừa số liền nhau là:.......................................
2. Viết số thích hợp vào ô trống để khi cộng 4 số ở 4 ô liền nhau bất kì đều có kết quả là 50.
toan lop 2 nang cao

Bài 2:

1. Tìm x :
a) x - 25 = 75 b) x : 3 = 3  3 c) x - 15 < 3
2. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3:

Tùng có 18 viên bi, Toàn có 15 viên bi. Nam có số bi hơn Toàn và ít bi hơn Tùng. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 4:

Hình vẽ bên có … tam giác. Có … hình chữ nhật
toan nang cao lop 2
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 25

0 nhận xét:

Đăng nhận xét