07/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 26

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 26

Bài 1: Cho các số: 0, 1, 3, 5

a. Lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.
b. Tính tổng các số chẵn lập được ở trên.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

toan lop 2 nang cao

Bài 3:

a. An sinh nhật ngày nào ? mà cứ 4 năm mới được tổ chức sinh nhật 1 lần ?
b. Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi ? Hà có bao nhiêu viên bi ?

Bài 4: Hình vẽ bên

toan lop 2 nang cao
- Có ...........hình tam giác
- Có ........... hình tứ giác

Bài 5:

Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu ? Hãy viết phép trừ đó ?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 26

0 nhận xét:

Đăng nhận xét