18/12/2017

Đề kiểm tra học kì - Đề số 3

Toan lop 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TOÁN LỚP 2 - ĐỀ SỐ 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ 39 + 6 = ?
A. 44                B. 45                C. 46                      D. 99
b/ 17 – 9 = ?
A. 8                  B. 9                  C. 10                       D. 12
c/ 98 – 7 = ?
A. 28                B. 91                 C. 95                      D. 97
d/ 8 + 6 = ?
A. 14                B. 15                 C. 86                      D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x + 20 = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền dấu >; <; = (1 điểm)

13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem lịch rồi cho biết:
de kiem tra hoc ki toan lop 2

- Tháng 11 có …… ngày.
- Có …… ngày chủ nhật.
b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
de kiem tra

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên :
de kiem tra hoc ki mon toan lop 2

a/ Có …… hình tam giác.
b/ Có …... hình tứ giác.
Dowload tài liệu: Đề kiểm tra học kì - Đề số 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét