19/12/2017

Đề kiểm tra học kì - Đề số 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 2 - ĐỀ SỐ 4

Bài 1:Tính nhẩm: (1 điểm)

16 + 3 = …..
14 – 8 = …..
15 – 6 = …..
9 + 7 = …..

Bài 2: Đặt tính rồi tính : (2 điểm) 

a) 35 + 44
b) 46 + 25
c) 80 – 47
d) 39 – 16

Bài 3:Tính (1 điểm)

a) 16l+ 5 l – 10l = …
b) 24kg – 13kg + 4kg = …

Bài 4: Tìm X biết: (2 điểm)

a) X + 16 = 73
b) X – 27 = 57

Bài 5: Nhận dạng hình :(1 điểm)

Trong hình vẽ dưới đây:
de thi hoc ki toan lop 2

a) Có … hình tam giác.
b) Có … hình tứ giác.

Bài 6: Điền các số thích hợp để được phép tính đúng : (1 điểm)

a) A + A = 100
b) B + B = 50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha bao nhiêu tuổi ?
b)Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam ?
Dowload tài liệu: Đề kiểm tra học kì - Đề số 4

0 nhận xét:

Đăng nhận xét