20/12/2017

Đề kiểm tra học kì - Đề số 5

toan lop 2

ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 2

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36
27 + 63
54 - 38
88 - 49

Bài 2) (2đ) Tìm X

a) x - 36 = 52
b) 92 - x = 45

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kg đường, trong đó buổi sáng bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

a/ 28 + 36 + 14=?                                   b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68                                                              A. 26
B. 78                                                              B. 15
C. 79                                                              C. 16

Bài 5 (1đ) Hình bên có:

de thi hoc ki toan lop 2

……..tam giác
……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu bằng số bị trừ.

Dowload tài liệu: Đề kiểm tra học kì - Đề số 5

0 nhận xét:

Đăng nhận xét