15/12/2017

Đề kiểm tra học kì - Đề số 2

toan lop 2


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ - ĐỀ SỐ 2

Bài 1: Điền số tiếp theo vào chỗ ... ?

10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ….. của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 ……. c, 17 - 8 = 9 ………
b, 24 -6 = 18 ……. d, 36 + 24 = 50……...

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 32 - 25 94 - 57 53 + 19 100 -59

Bài 4: Tìm x: a, x + 30 = 80 b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây ?
b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện ?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 giờ hay…….giờ chiều
24 giờ hay ……..giờ đêm

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

de kiem tra hoc ki toan lop 2
- Ngày 19 - 5 là thứ ......... -Trong tháng 5 có…. ngàychủ nhật.
Đó là những ngày ……………..
- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là mgày … . Tuần sau, thứ năm là ngày….
- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày.

Bài 8: 

Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau

Bài 9: 

Vẽ một đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.
Dowload tài liệu: Đề kiểm tra học kì - Đề số 2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét