14/12/2017

Đề kiểm tra học kì - Đề số 1

toan lop 2

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I TOÁN 2

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95
b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) Chín mươi sáu: …
b) 84: …

Bài 3: Tính nhẩm: (1điểm)

a. 9 + 8 = ….. c. 2 + 9 =……
b. 14 – 6 = …. d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1điểm)

a. 8 + 9 =16
b. 5 + 7 = 12

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)

a. 8 dm + 10 dm = …….. dm
A. 18 dm
B. 28 dm
C. 38 dm
b. Tìm x biết: X + 10=10
A. x = 10
B. x = 0
C. x =20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 1 điểm)

de kiem tra hoc ki toan lop 2

a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?
A. 1 hình
B. 2 hình
C. 3 hình
b.Có bao nhiêu hình tam giác?
A. 2 hình
B. 3 hình
C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
b. Em hái được 20 bông hoa ,chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa .Hỏi chị hái được mấy bông hoa ? (1 điểm)
Dowload tài liệu: Đề kiểm tra học kì - Đề số 1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét