26/12/2017

Giải bài 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 9

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 9


Giải bài 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 9


giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 9


Bài 3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Giải
Đoạn dây còn lại dài  
8 - 3 = 5 dm
Đáp số 5dm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét