29/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 18

giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 18

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3, 4, 5 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 18Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 4 =                         9 + 3 =                         9 + 2 =                           6 + 9 =
9 + 6 =                         9 + 5 =                         9 + 9 =                           5 + 9 =
9 + 8 =                         9 + 7 =                         9 + 1 =                           2 + 9 =
Giải:
9 + 4 = 13                    9 + 3 = 12                    9 + 2 = 11                      6 + 9 = 15
9 + 6 = 15                    9 + 5 = 14                    9 + 9 = 18                      5 + 9 = 14
9 + 8 = 17                    9 + 7 = 16                    9 + 1 = 10                      2 + 9 = 11
giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 18

Bài 3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

9 + 9 ... 19                 9 + 8 ... 8 + 9                      9 + 5 ... 9 + 6
9 + 9 ... 15                 2 + 9 ... 9 + 2                      9 + 3 ... 9 + 2
Giải:
9 + 9 < 19                 9 + 8 = 8 + 9                       9 + 5 < 9 + 6
9 + 9 > 15                 2 + 9 = 9 + 2                       9 + 3 > 9 + 2

Bài 4. Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt
Gà trống: 19 con
Gà mái : 25 con
Có tất cả : ... con?
Giải
Số gà trong sân có tất cả là
19 + 25 = 44 (con gà)
Đáp số : 44 con gà

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?
A. 3 đoạn thẳng
B. 4 đoạn thẳng
C. 5 đoạn thẳng
D. 6 đoạn thẳng
Giải
Khoanh vào chữ D.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét