26/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toan 2 trang 10


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toan 2 trang 10Bài 1. Tính:

88 – 36 = 52
49 – 15 = 34
64 – 44 = 20
96 – 12 = 84
57 – 53 = 4

Bài 2. Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =
60-40 =
90 - 10 - 20 =
90-30 =
80 - 30 - 20 =
80-50 =

Giải 

60 - 10 - 30 = 20
60 - 40 = 20
90 - 10 - 20 = 60
90 - 30 = 60
80 - 30 - 20 = 30
80 - 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ lần luợt là :

a) 84 và 31; b) 77 và 53; c) 59 và 19.

Giải

a) 84 – 31 = 53
b) 77 – 33 = 44
c) 59 – 19 = 40

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Giải

Độ dài mảnh vải còn lại là
9 - 5 = 4 (dm)
Đáp số: 4dm

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?
A. 24 cái ghế B. 48 cái ghế C. 60 cái ghế D. 64 cái ghế.

Giải

Chọn C

0 nhận xét:

Đăng nhận xét