27/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toan 2 trang 11


giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk toan 2 trang 11

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toan 2 trang 11

Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Giải

62 = 60 + 2
99 = 90 + 9
87 = 80 + 7
39 = 30 + 9
85 = 80 + 5

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk toan 2 trang 11

Bài 4. 

Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Giải

Số quả cam chị hái được là
85 - 44 = 41 (quả cam)
Đáp số: 41 quả cam.

Bài 5.

1dm = ... cm; 10cm = ... dm
Giải
1dm = 10cm; 10cm = 1dm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét