28/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 15

giai bai tap 1 2 3 4 sach giao khoa toan 2 trang 15

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3, 4 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 15
Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 3 = 9 + 6 = 9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 4 =
3 + 9 = 6 + 9 = 8 + 9 = 7 + 9 = 4 + 9 =

Giải

9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 8 = 17 9 + 7 = 16 9 + 4 = 13
3 + 9 = 12 6 + 9 = 15 8 + 9 = 17 7 + 9 = 16 4 + 9 = 13

Bài 2. Tính:

9 + 2 = 11
9 + 8 = 17
9 + 9 = 18
7 + 9 = 16
5 + 9 = 14

Bài 3. Tính:

9 + 6 + 3 = 9 + 4 + 2 =
9 + 9 + 1 = 9 + 2 + 4 =

Giải

9 + 6 + 3 = 18 9 + 4 + 2 = 15
9 + 9 + 1 = 19 9 + 2 + 4 = 15

Bài 4. Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

Tóm tắt:
Có : 9 cây táo
Thêm : 6 cây táo
Tất cả có: ... cây táo?

Giải

Trong vườn có tất cả:
9 + 6 = 15 (cây táo)
Đáp số: 15 cây táo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét