27/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 12

giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan 2 trang 12

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 12


Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10                   8 + ... = 10                   7 + ... = 10                      5 + ... = 10
1 + ... = 10                   2 + ... = 10                   3 + ... = 10                     10 = 5 + ...
10 = 9 + ...                  10 = 8 + ...                    10 = 7 + ...                     10 = 6 + ...
10 = 1 + ...                  10 = 2 + ...                    10 = 3 + ...                     10 = ... + 8

Giải

9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                      7 + 3 = 10                        5 + 5 = 10
1 + 9 = 10                  2 + 8 = 10                      3 + 7 = 10                        10 = 5 + 5
10 = 9 + 1                 10 = 8 + 2                       10 = 7 + 3                        10 = 6 + 4
10 = 1 + 9                 10 = 2 + 8                       10 = 3 + 7                        10 = 2 + 8
giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan 2 trang 12

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 = 9 + 1 + 2 =
6 + 4 + 8 = 4 + 6 + 1 =
5 + 5 + 5 = 2 + 8 + 9 =

Giải

7 + 3 + 6 = 16 9 + 1 + 2 = 12
6 + 4 + 8 = 18 4 + 6 + 1 = 11
5 + 5 + 5 = 15 2 + 8 + 9 = 19
giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan 2 trang 12

0 nhận xét:

Đăng nhận xét