27/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 10, 11

giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan lop 2 trang 10 11

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 10, 11

Bài 1. Viết các số:

a) Từ 40 đến 50; b) Từ 68 đến 74; c) Tròn chục và bé hơn 50.

Giải

a) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
b) 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.
c) 10, 20, 30, 40.

Bài 2. Viết:

a) Số liền sau của 59; b) Số liền sau của 99
c) Số liền trước của 89; d) Số liền trước của 1
e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76; g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.

Giải

a) 60 b) 100
c) 88 d) 0
d) 75 g) 87, 88

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 32 + 43; 87 - 36; 21 + 57
b) 96 - 42; 44 + 34; 53 - 10.

Giải:

giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan lop 2 trang 10 11

Bài 4. 

Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát?

Giải

Số học sinh đang học hát ở cả hai lớp là
18 + 21 = 39 (học sinh)
Đáp số: 39 học sinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét