27/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 13

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 13


Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 13

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 13


Bài 2. 

Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?
Tóm tắt:
Nhà Mai có: 22 con gà
Nhà Lan có: 18 con gà
Tất cả có: .... con gà?

Giải

Số gà cả hai nhà nuôi được là:
22 + 18 = 40 (con gà)
Đáp số: 40 con gà.

Bài 3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

19 + 1 = 20

Giải

Có thể viết 5 phép cộng như sau:
18 + 2 = 20;
14 + 6 = 20;
17 + 3 = 20;
13 + 7 = 20;
16 + 4 = 20.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét