28/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 14

giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 14

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3, 4, 5 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 14
Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 7 + 3 + 4 =
9 + 1 + 8 = 8 + 2 + 1 = 7 + 3 + 6 =

Giải

9 + 1 + 5 = 15 8 + 2 + 6 = 16 7 + 3 + 4 = 14
9 + 1 + 8 = 18 8 + 2 + 1 = 11 7 + 3 + 6 = 16
giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 14

Bài 4. 

Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt
Nữ : 14 học sinh
Nam : 16 học sinh
Tất cả có : .... học sinh?

Giải

Số học sinh của cả lớp là:
14 + 16 = 30 (học sinh)
Đáp số : 30 học sinh

Bài 5. Số?

Giải
Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét