29/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 17

giai bai tap 1 2 3 sach giao khoa toan 2 trang 17

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 17

Bài 3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt
Lớp 2A : 29 học sinh
Lớp 2B : 25 học sinh
Có tất cả : ... học sinh?

Giải

Số học sinh hai lớp có tất cả là:
29 + 15 = 54 (học sinh)
Đáp số : 54 học sinh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét