19/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 100

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 100

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 100Bài 1: Tính nhẩm:

a)
4 x 4 =                         4 x 9 =                            4 x 6 =
4 x 5 =                         4 x 2 =                            4 x 10 =
4 x 8 =                         4 x 7 =                            4 x 1 =
b)
2 x 3 =                         2 x 4 =                           4 x 3 =
3 x 2 =                         4 x 2 =                           3 x 4 =

Bài 2: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8
a) 4 x 8 + 10 =
b) 4 x 9 + 14 =
c) 4 x 10 + 60 =

Bài 3: 

Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4 x 3 = ?
A. 7
B. 1
C. 12
D. 43

Bài giải:

Bài 1:

a)
4 x 4 = 16                      4 x 9 = 36                       4 x 6 = 24
4 x 5 = 20                     4 x 2 = 8                          4 x 10 = 40
4 x 8 = 32                     4 x 7 = 28                        4 x 1 = 4
b)
2 x 3 = 6                       2 x 4 = 8                         4 x 3 = 12
3 x 2 = 6                       4 x 2 = 8                         3 x 4 = 12

Bài 2:

a) 4 x 8 + 10 = 32 + 10
b) 4 x 9 + 14 = 36 + 14
c) 4 x 10 + 60 = 40 + 60

Bài 3:

5 học sinh mượn được số quyển sách là:
4 x 5 = 20 (quyển)
Đáp số: 20 quyển

Bài 4:

Khoanh vào chữ C.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét