23/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 121

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 121

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 121


Bài 1: Số ?

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 121

Bài 2: 

Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Bài 3: 

Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa ?

Bài giải:

Bài 1:

Lần lượt điền số vào ô trống từ trái sang phải như sau:
2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1.

Bài 2:

Số hoa trong mỗi bình là :
15 : 5 = 3 (bông hoa)
Đáp số: 3 bông hoa.

Bài 3:

Số bình hoa là:
15 : 5 = 3 (bông hoa)
Đáp số: 3 bông hoa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét