24/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 132

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 132

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 132Bài 1: Tính nhẩm:

1 x 2 =                      1 x 3 =                       1 x 5 =
2 x 1 =                      3 x 1 =                       5 x 1 =                     1 x 1 =
2 : 1 =                       3 : 1 =                        5 : 1 =                      1 : 1 =

Bài 2: Số ?

.. .x 2 = 2                               5 x ...= 5                             ....: 1 = 3
... x 1 = 2                                5 : ...= 5                            ....x 1 = 4

Bài 3: Tính:

a) 4 x 2 x 1 =
b) 4 : 2 x 1 =
c) 4 x 6 : 1 =

Bài giải:

Bài 1:

1 x 2 = 2                              1 x 3 = 3                     1 x 5 = 5
2 x 1 = 2                              3 x 1 = 3                     5 x 1 = 5                          1 x 1 = 1
2 : 1 = 2                                3 : 1 = 3                     5 : 1 = 5                           1 : 1 = 1

Bài 2: 

1 x 2 = 2                        5 x 1 = 5                             3 : 1 = 3
2 x 1 = 2                         5 : 1 = 5                             4 x 1 = 4

Bài 3:

a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8
b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2
c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24

0 nhận xét:

Đăng nhận xét