25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 146, 147

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 146, 147

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 146, 147

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 146, 147

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 146, 147


Bài 3:

Lần lượt viết các số vào chỗ chấm như sau:
911, 991, 673, 675, 705, 800
560,427, 231, 320, 901, 575, 891

0 nhận xét:

Đăng nhận xét