25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 148

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 148

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 148Bài 1: >; <; = 

127...121                      865...865
124...129                      648...684
182...192                     749...549

Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 395; 695; 375;
b) 873; 973; 979;
c) 751 ; 341; 741 ;

Bài 3: Số ?

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 148

Bài giải:

Bài 1:

127 > 121                           865 = 865
124 < 129                           648 < 684
182 < 192                           749 > 549

Bài 2:

a) Khoanh vào số 695.
b) Khoanh vào số 979.
c) Khoanh vào số 751.

Bài 3:

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 148

0 nhận xét:

Đăng nhận xét