25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 166

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 166

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 166Bài 1: >; < =

937...739                                200 + 30....230
600...599                                500 + 60 + 7...597
398...40                                  500 + 50 ...649

Bài 2: Viết các số 857. 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.
b) Từ lớn đến bé.

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241; 970 + 29
b) 896 - 133 ; 295 - 105

Bài 4: Tính nhẩm:

600m + 300m =
700cm + 20cm =
20dm + 500dm =
1000km - 200km =

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 166
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 166

0 nhận xét:

Đăng nhận xét