25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 167

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 167

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 167Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323 ;                          897 - 253
b) 357 + 621 ;                          962 - 861
c) 421 + 375 ;                          431 - 411

Bài 2: Tìm X:

a) 300 + X = 800
X + 700 = 1000
b) X - 600 = 100
700 - X = 400.

Bài 3: >; <; =

60cm + 40cm...1m
300cm + 53cm...300cm + 57cm
1km...800m

Bài giải:

Bài 1:

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 167

Bài 2:

a) 300 + X = 800
              X = 800 - 300
              X = 500
X + 700 = 1000
          X = 1000 - 700
          X = 300
b) X - 600 = 100
              X = 100 + 600
              X = 700
700 - X = 400
         X = 700 - 400
         X = 300

Bài 3:

60cm + 40cm = 1m
300cm + 53cm < 300cm + 57cm
1km > 800m

0 nhận xét:

Đăng nhận xét