25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 171

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 171

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 171Bài 1: Tính nhẩm:

500 + 300 =                       400 + 300 =                    700 + 100 =
800 - 500 =                         600 - 400 =                     800 - 700 =
800 - 300 =                         600 - 200 =                      800 -100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                       55 + 45;                 100 - 72
b) 345 + 422                 674 - 353                 517 + 360

Bài 3: 

An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4: 

Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 5: Tìm x:

a) x - 32 = 45
b) x + 45 = 79

Bài giải:

Bài 1:

500 + 300 = 800                      400 + 300 = 700                             700 + 100 = 800
800 - 500 = 300                        600 - 400 = 200                              800 - 700 = 100
800 - 300 = 500                        600 - 200 = 400                               800 -100 = 700

Bài 2:

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 171

Bài 3:

Chiều cao của em là:
165 - 32 = 132 (cm)
Đáp số: 132cm

Bài 4:

Số cây đội Hai trồng được là:
530 + 140 = 670 (cây)
Đáp số : 670 cây

Bài 5:

a) x - 32 = 45
           x = 45 + 32
           x = 77
b) x + 45 = 79
             x = 79 - 45
             x = 34

0 nhận xét:

Đăng nhận xét