25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 177, 178

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 177 178

GIẢI BÀI TẬP SÁCH  GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 177, 178

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 177 178

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 177 178


Bài 1:

a) Đường gấp khúc ABCD là:
3 + 2 + 4 = 9 (cm)
Đáp số: 9cm.
b) Độ dài đường gấp khúc GHKM là:
20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)
Đáp số: 80mm.

Bài 2:

Chu vi hình tam giác ABC là:
30 + 15 + 35 = 80 (cm)
Đáp số: 80 cm.

Bài 3:

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:
5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)
Đáp số: 20cm.
(Hoặc có thể tính: 5 x 4 = 20 cm)

Bài 4:

Ước lượng bằng mắt, ta thấy:
Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, OP, QC bằng độ dài đoạn thẳng AB.
Tổng độ dài các đoạn thẳng AM, NO, PQ bằng độ dài đoạn thẳng BC.
Vậy độ dài hai đường gấp khúc ABC và AMNOPQC bằng nhau.
Độ dài đường gấp khúc ABC là:
5 + 6 = 11 (cm)
Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 =11 (cm)
Vậy độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau:
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 177 178

0 nhận xét:

Đăng nhận xét