02/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 20

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 20

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 20Bài 3. Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

Tóm tắt:
Gà: 18 con
Vịt : 5 con
Tất cả : .... con?

Giải

Số con cả gà và vịt có là:
18 + 5 = 23 (con)
đáp số: 23 con

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.

Giải

Học sinh dùng thước vẽ có chia vạch xăngtimet. Vẽ từ vạch số 0 đến vạch số 5.
Dựa vào thước dùng bút nối hai điểm đó, ta được đoạn thẳng dài 5 cm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét