02/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 22

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 22

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 22Bài 1. Tính nhẩm: 

8 + 2 =                 8 + 3 =                    8 + 4 =                     8 + 5 =
8 + 6 =                 8 + 7 =                    8 + 8 =                     8 + 9 =
18 + 6 =             18 + 7 =                  18 + 8 =                   18 + 9 =

Bài giải

8 + 2 = 10             8 + 3 = 11               8 + 4 = 12                8 + 5 = 13
8 + 6 = 14             8 + 7 = 15               8 + 8 = 16                8 + 9 = 17
18 + 6 = 24         18 + 7 = 25             18 + 8 = 26              18 + 9 = 27

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

38 + 15 = 53
48 + 24 = 72
68 + 13 = 81
78 + 9 = 87
58 + 26 = 84

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 28 cái
Gói kẹo dừa: 26 cái
Cả hai gói: ... cái?

Bài giải

Số kẹo cả hai gói kẹo có là:
28 + 26 = 54 ( cái )
Đáp số: 54 cái kẹo

Bài 4. Số?

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 22

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?
A. 68
B. 22
C. 32
D. 24

Bài giải

Khoanh vào chữ C.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét