02/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 24

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 24


Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 24Bài 1. 

Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?
Tóm tắt
Hòa có : 4 bông hoa
Bình nhiều hơn Hòa : 2 bông hoa
Bình có: ... bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa Bình có là:
4 + 2 = 6 ( bông hoa)
Đáp số: 6 bông hoa.

Bài 2: 

Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?
Tóm tắt
Nam có: 10 viên bi
Bảo nhiều hơn Nam : 5 viên bi
Bảo có: ... viên bi?

Bài giải

Số bi Bảo có là:
10 + 5 = 15 ( viên bi)
Đáp số: 15 viên bi.

Bài 3:

Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Chiều cao của Đào là
95 + 3 = 98 ( cm)
Đáp số: 98 cm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét