05/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 31

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 31

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 2 TRANG 31


Bài 1: 

- Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?
- Trong hình vuông có mấy ngôi sao ?
- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao ?
- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao ?
b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau ?

Bài giải

a) - Trong hình tròn có 5 ngôi sao.
- Trong hình vuông có 7 ngôi sao.
- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)
- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)
b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.

Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh : 16 tuổi
Anh hơn em : 5 tuổi
Em : ... tuổi ?

Bài giải

Tuổi của em là:
16 - 5 = 11 (tuổi)
Đáp số: 11 tuổi

Bài 3. Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em : 11 tuổi
Anh hơn em : 5 tuổi
Anh : ... tuổi ?

Bài giải

Tuổi của anh là:
11 + 5 = 16 (tuổi)
Đáp số: 16 tuổi

Bài 4:

Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

Bài giải

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:
16 - 4 = 12 (tầng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét