05/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 32

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 32

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 32Bài 1. Đọc viết theo mẫu: 

Cột thứ 3 điền: 5kg.
Cột thứ 4 điền: Ba kilogm.

Bài 2. Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg 10kg - 5kg =
6kg + 20kg = 24kg - 13kg =
47kg + 12kg = 35kg - 25kg =

Bài giải

47kg + 12kg = 59kg 10kg - 5kg = 5kg
6kg + 20kg = 26kg 24kg - 13kg = 11kg
35kg - 25kg = 10kg.

Bài 3. 

Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Cả hai bao gaọ nặng là:
25 + 10 = 35 (kg)
Đáp số: 35kg.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét