05/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 34

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 34

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 TRANG 34 
Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 6 =                          6 + 7 =                           6 + 8 =                            6 + 9 =
6 + 0 =                          7 + 6 =                           8 + 6 =                            9 + 6 =

Bài giải

6 + 6 = 12                     6 + 7 = 13                          6 + 8 = 14                          6 + 9 = 15
6 + 0 = 6                       7 + 6 = 13                          8 + 6 = 14                          9 + 6 = 15

Bài 3. Số?

6 + ... = 11                     ... + 6 = 12                        6 + ... = 13

Bài giải

6 + 5 = 11                      6 + 6 = 12                         6 + 7 = 13

Bài 4.

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?
- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?
- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Bài giải

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.
- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.
- Số điểm có tất cả là: 6 + 9 = 15 ( điểm )

Bài 5. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7                        6 + 9 - 5 ... 11
8 + 8 ... 7 + 8                        8 + 6 - 10 ... 3

Bài giải

7 + 6 = 6 + 7                         6 + 9 - 5 < 11
8 + 8 > 7 + 8                         8 + 6 - 10 > 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét