05/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 37

Giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 37

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 37
Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 5 = 6 + 6 = 6 + 7 = 6 + 8 =
5 + 6 = 6 + 10 = 7 + 6 = 6 + 9 =
8 + 6 = 9 + 6 = 6 + 4 = 4 + 6 =

Bài giải

6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14
5 + 6 = 11 6 + 10 = 16 7 + 6 = 13 6 + 9 = 15
8 + 6 = 14 9 + 6 = 15 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Điền kết quả từ trái sang phải như sau: 31; 53; 54; 35; 51
Giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 37

Bài giải

Số cây đội 2 trồng được là:
46 + 5= 51 ( cây )
Đáp số: 51 cây.

Bài 5. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác ?
b) Có mấy hình tứ giác?
Giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 37

0 nhận xét:

Đăng nhận xét