08/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 38

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 38

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 38


Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =                      8 + 3 =                        7 + 4 =                          6 + 5 =
    9 + 3 =                      8 + 4 =                        7 + 5 =                          6 + 6 =
    9 + 4 =                      8 + 5 =                        7 + 6 =
    9 + 5 =                      8 + 6 =                        7 + 7 =
    9 + 6 =                      8 + 7 =
    9 + 7 =                      8 + 8 =
    9 + 8 =
    9 + 9 =
b)
2 + 9 =                          3 + 8 =                         4 + 7 =                         5 + 6 =
3 + 9 =                          4 + 8 =                         5 + 7 =
4 + 9 =                          5 + 8 =
5 + 9 =

Bài giải

a)
9 + 2 = 11                    8 + 3 = 11                    7 + 4 = 11
9 + 3 = 12                    8 + 4 = 12                    7 + 5 = 12
9 + 4 = 13                    8 + 5 = 13                    7 + 6 = 13
9 + 5 = 14                    8 + 6 = 14                    7 + 7 = 14
9 + 6 = 15                    8 + 7 = 15
9 + 7 = 16                    8 + 8 = 16                    6 + 5 = 11
9 + 8 = 17                                                         6 + 6 = 12
9 + 9 = 18
b)
2 + 9 = 11                   3 + 8 = 11                     4 + 7 = 11
3 + 9 = 12                                                        4 + 8 = 12
                                                                         4 + 9 = 13
5 + 6 = 11
5 + 7 = 12
5 + 8 = 13
5 + 9 = 14
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 38

Bài 3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg Mai cân nặng là:
28 + 3 = 31 (kg)
Đáp số: 31 kg

Bài 4. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?
b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

a) Có 3 hình tam giác
b) Có 3 hình tứ giác

0 nhận xét:

Đăng nhận xét