08/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 39

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 39

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 39
Bài 1. Tính nhẩm: 

a) 9 + 6 =                      7 + 8 =                      6 + 5 =                      3 + 9 =
6 + 9 =                          8 + 7 =                      5 + 6 =                      9 + 3 =
b) 3 + 8 =                      4 + 8 =                      2 + 9 =                      6 + 7 =
5 + 8 =                          4 + 7 =                      5 + 9 =                      7 + 7 =

Bài giải

a) 9 + 6 = 15                   7 + 8 = 15                      6 + 5 = 11
6 + 9 = 15                       8 + 7 = 15                      5 + 6 = 11
b) 3 + 8 = 11                   4 + 8 = 12                      2 + 9 = 11
5 + 8 = 13                        4 + 7 = 11                     5 + 9 = 14
3 + 9 = 12
9 + 3 = 12
6 + 7 = 13
7 + 7 = 14

Bài 2. Tính:

8 + 4 + 1 =                           7 + 4 + 2 =                     6 + 3 + 5 =
8 + 5 =                                 7 + 6 =                            6 + 8 =

Bài giải

8 + 4 + 1 = 13                        7 + 4 + 2 = 13                6 + 3 + 5 = 14
8 + 5 = 13                              7 + 6 = 13                       6 + 8 = 14
Bài 3. Tính:
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 39

Bài 4. Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

Số quả bưởi mẹ và chị hái được tất cả là:
38 + 16 = 54 ( quả bưởi )
Đáp số: 54 quả bưởi.

Bài 5. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58;
b) 89 < ... 8.

Bài giải

a) 59 > 58;
b) 89 < 98.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét