08/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 40

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 40

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 40


giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 40


Bài 2. Tính nhẩm: 60 + 40 =

80 + 20 =
30 + 70 =
90 + 10 =
50 + 50 =

Bài giải

60 + 40 = 100
80 + 20 = 100
30 + 70 = 100
90 + 10 = 100
50 + 50 = 100
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 40
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 40

0 nhận xét:

Đăng nhận xét