08/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 41, 42

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 41 42

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 41, 42


giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 41 42


Bài 2. Tính (theo mẫu ):

a) 9l + 8l = l                15l + 5l =                            2l + 2l + 6l =
b) 17l - 6l =                 18l - 5l =                            28l - 4l - 2l =

Bài giải

a) 9l + 8l = 17l            15l + 5l = 20l                     2l + 2l + 6l = 10l
b) 17l - 6l = 11l           18l - 5l = 13l                    28l - 4l - 2l = 22l
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 41 42

Bài 4. Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là
12 + 15 = 27 (l)
Đáp số: 27 lít.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét