15/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 55

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 55

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 55
Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 3 =                            12 - 5 =                            12 - 7 =                              12 - 9 =
12 - 4 =                            12 - 6 =                            12 - 8 =                              12 - 10 =

Bài giải

12 - 3 = 9                          12 - 5 = 7                        12 - 7 = 5                            12 - 9 = 3
12 - 4 = 8                          12 - 6 = 6                        12 - 8 = 4                            12 - 10 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 62 - 27; 72 - 15; 32 - 8.
b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27.

Bài giải

a) Đáp án lần lượt là: 35, 57, 24
b) Đáp án lần lượt là: 72, 72, 52

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 52; b) x + 24 = 62;
c) 27 + x = 82.

Bài giải

a) x + 18 = 52                           b) x + 24 = 62
             x = 52 - 18                                x = 62 - 24
             x = 34                                       x = 38
c) 27 + x = 82
             x = 82 - 27
             x = 55

Bài 4. 

Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Bài giải

Số con gà có là:
42 - 18 = 24 (con gà )
Đáp số: 24 con gà.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?
A. Có 7 hình tam giác.
B. Có 8 hình tam giác
C. Có 9 hình tam giác
D. Có 10 hình tam giác.

Hướng dẫn: Khoanh tròn chữ D.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét