16/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 59

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 59

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 59


giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 59


Bài 3. Tìm x:

a) x - 18 = 9;
b) x + 26 = 73;
c) 35 + x = 83.

Bài giải

a) x - 18 = 9;                              b) x + 26 = 73;                              c) 35 + x = 83
           x = 9 + 18                                    x = 73 - 26                                    x = 83 - 35
           x = 27                                          x = 47                                            x = 48

0 nhận xét:

Đăng nhận xét