18/01/2018

Giải bài tập 1, 2 sách giáo khoa toán 2 trang 69

giai bai tap sach giao khoa trang 69

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 69

Bài 1. Tính nhẩm:

11 - 2 =                            12 - 3 =                            13 - 4 =
11 - 3 =                            12 - 4 =                            13 - 5 =
11 - 4 =                            12 - 5 =                            13 - 6 =
11 - 5 =                            12 - 6 =                            13 - 7 =
11 - 6 =                            12 - 7 =                            13 - 8 =
11 - 7 =                            12 - 8 =                            13 - 9 =
11 - 8 =                            12 - 9 =
11 - 9 =

Bài giải

11 - 2 = 9                         12 - 3 = 9                          13 - 4 = 9
11 - 3 = 8                         12 - 4 = 8                          13 - 5 = 8
11 - 4 = 7                         12 - 5 = 7                          13 - 6 = 7
11 - 5 = 6                         12 - 6 = 6                          13 - 7 = 6
11 - 6 = 5                         12 - 7 = 5                          13 - 8 = 5
11 - 7 = 4                         12 - 8 = 4                          13 - 9 = 4
11 - 8 = 3                         12 - 9 = 3
11 - 9 = 2

Bài 2. Tính:

5 + 6 - 8 =                     9 + 8 - 9 =                         3 + 9 - 6 =
8 + 4 - 5 =                     6 + 9 - 8 =                         7 + 7 - 9 =

Bài giải

5 + 6 - 8 = 3                  9 + 8 - 9 = 8                      3 + 9 - 6 = 6
8 + 4 - 5 = 7                  6 + 9 - 8 = 7                      7 + 7 - 9 = 5

0 nhận xét:

Đăng nhận xét