18/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 71

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 71

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 71giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 71

Bài 2. Tính nhẩm:

100 - 20 =
100 - 70 =
100 - 40 =
100 - 10 =

Bài giải

100 - 20 = 80
100 - 70 = 30
100 - 40 = 60
100 - 10 = 90

Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa?

Bài giải

Số hộp sữa buổi chiều cửa hàng bán được là
100 - 24 = 76 ( hộp sữa )
Đáp số: 76 hộp sữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét