18/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 72

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 72

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 72

Bài 1. Tìm x: 

a) 15 - x = 10; 15 - x = 8; 42 - x = 5
b) 32 - x = 14; 32 - x = 18; x - 14 = 18

Bài giải

a)
15 - x = 10;                      15 - x = 8;                        42 - x = 5
       x = 15 - 10                        x = 15 - 8                         x = 42 - 5
       x = 5                                  x = 7                               x = 37
b)
32 - x = 14;                        32 - x = 18;                     x - 14 = 18
       x = 32 - 14                          x = 32 - 18                      x = 18 + 14
       x = 18                                 x = 14                              x = 32
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 72

Bài 3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Bài giải

Số ô tô rời bến là:
35 - 10 = 25 ( ô tô )
Đáp số: 25 ô tô.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét