19/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 74

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 74

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 74

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 74


Bài 3. Tìm x:
a) 32 - x = 18;                         b) 20 - x = 2;                          c) x - 17 = 25
Bài giải
a) 32 - x = 18;                          b) 20 - x = 2;                          c) x - 17 = 25
           x = 32 - 18                                x = 20 - 2                               x = 17 + 25
           x = 14                                       x = 18                                     x = 42
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 74

0 nhận xét:

Đăng nhận xét