19/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 90

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 90

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 90

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 90


Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ...                          b) 37 + 26 = ... + 37
c) 44 + ... = 36 + 44;                         d) ... + 9 = 9 + 65

Bài giải

a) 75 + 18 = 18 + 75                        b) 37 + 26 = 26 + 37
c) 44 + 36 = 36 + 44;                       d) 65 + 9 = 9 + 65

0 nhận xét:

Đăng nhận xét