23/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 116

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 116

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP  2 TRANG 116


Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 4 =                                 3 x 4 =                           3 x 1 =
8 : 2 =                                12 : 3 =                            3 : 3 =
8 : 4 =                                12 : 4 =                            3 : 1 =

Bài 2: Tìm X (theo mẫu):

a) X x 2 = 10                               b) Y x 3 = 15;                             c) 2 x Y = 20
          X = 10 : 2
          X = 5

Bài 3: Tìm y

a) y x 2 = 8;                            b) y x 3 = 15;                          c) 2 x y = 20

Bài 4: Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học ?

Bài giải:

Bài 1:

2 x 4 = 8                              3 x 4 = 12                                 3 x 1 = 3
8 : 2 = 4                             12 : 3 = 4                                     3 : 3 = 1
8 : 4 = 2                             12 : 4 = 3                                     3 : 1 = 3

Bài 2:

b) Y x 3 = 15
           Y = 15 : 3
           Y = 5
c) 2 x Y = 20
          Y = 20 : 2
          Y = 10

Bài 3:

a) y x 2 = 8                                 b) y x 3 = 15                               c) 2 x y = 20
          y = 8 : 2                                       y = 15 : 3                                   y = 20 : 2
          y = 4                                            y = 5                                           y = 10

Bài 4:

Số bàn học là:
20 : 2 = 10 (bàn)
Đáp số: 10 bàn học.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét