25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 150

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 150

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 2 TRANG 150Bài 1: Số ?

1dm = ...cm                                  ....cm = 1m
1m = ....cm                                   ....dm = 1m

Bài 2: Tính:

17m + 6m =                       15m - 6m =
8m + 30m =                       38m - 24m =
47m + 18m =                     74m - 59m =

Bài 3: 

Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

Bài 4: Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10...
b) Bút chì dài 19....
c) Cây cau cao 6...
d) Chú Tư cao 165....

Bài giải:

Bài 1:

1dm = 10cm                                  100cm = 1m
1m = 100cm                                   10dm = 1m

Bài 2:

17m + 6m = 23m                                    15m - 6m = 9m
8m + 30m = 38m                                  38m - 24m = 14m
47m + 18m = 65m                                74m - 59m = 15m

Bài 3:

Cây thông cao:
8 + 5 = 13 (m)
Đáp số: 13m

Bài 4:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10m
b) Bút chì dài 19cm
c) Cây cau cao 6m
d) Chú Tư cao 165cm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét